akant.org aktualny numer archiwum dodatki kontakt

Zdzisław Prus - wiersze

(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Spis treści
Zdzisław Prus - wiersze
Zbieracz złomu pamięta o siostrze
Mocno starsza pani irytuje się na fryzjerkę
Ubojowiec dementuje plotki
Ojciec nie może darować synowi
Wszystkie strony

Sprzątającej w kościele zebrało się na szczerość

 

gdybym się urodziła chłopakiem

poszłabym na księdza

na pewno

jak amen w pacierzu

każdej niedzieli

gdy tylko z babcią wróciłam

z kościoła

zamykałam się w

swoim pokoju

i odprawiałam mszę

dla lalek

mama przestrzegała

że to grzech

tak pajacować

ze świętych rzeczy szopki

sobie robić

z czasem wyrosłam z tego

ale nie do końca

bywa że kiedy

wyszoruję posadzkę

ławki powycieram

powiędłe kwiaty wybiorę

sprzed bocznych ołtarzy

a świętemu Antoniemu

co lubię najbardziej

kamienne czoło

mokrą szmatką przetrę

i kiedy w całym kościele

nie ma duszy żywej

to wtedy - - bywa

że odstawię kubeł

by sobie przysiąść

choć na małą chwilkę

w konfesjonale

tym najładniejszym

gdzie spowiada proboszcz

i myślę wtedy

fartuchem przysłaniając oczy

o babci o mamie o lalkach

i o tym

że to moje życie

jednak nie najgorzej mi się

ułożyło  

Zobacz też

Losowo

Jarosław Sułkowski - Nieznośnie genialna wyobraźnia Juliusza Słowackiego

Niedawno ukazała się książka pt. Wyobraźnia Juliusza Słowackiego będąca zbiorem 15 artykułów wygłoszonych podczas konferencji naukowej w Akademii Bydgoskiej, w kwietniu 2004 roku. Redaktorem publikacji oraz autorem wstępnego głosu jest Dariusz Tomasz Lebioda. W zamieszczonym na początku spisie treści widnieją nazwiska twórców tekstów współtworzących tom – są to pracownicy naukowi wyższych uczelni, w większości skupionych wokół Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, choć mamy też przedstawicieli innych ośrodków - Uniwersytetów: Śląskiego, Gdańskiego, Zielonogórskiego.

Niewątpliwie o atrakcyjności zbioru decydują w dużej mierze różnorodność opracowania motywu przewodniego oraz polisemiczność widoczna na płaszczyźnie korespondowania różnych wypowiedzi. Redaktor zaznaczył w inicjacji, że podczas sesji pojawiły się też głosy innego rodzaju, ale i ta, można powiedzieć, neotematyczna grupa przybliżeń, ze względu na swoją wartość, została włączona do zestawu. Chodzi tu przede wszystkim o artykuł Zarys dziejów recepcji Słowackiego na Pomorzu Gdańskim i jego południowym pograniczu autorstwa Jerzego Koniecznego oraz pracę Michała Siewkowskiego Juliusz Słowacki i Stanisław Swen Czachorowski. Dwie kompozycje na harfę i na list.

Posiłkując się nieco rubaszną poetyką można by stwierdzić, iż książka jest próbą uchwycenia za rogi wściekłego byka czy też oswojenia rozhukanego konia, co więcej stanowi próbę udaną, aczkolwiek subtelna wyobraźnia Słowackiego mogłaby się domagać bardziej lirycznych, delikatniejszych sformułowań. Jednak imaginacja romantycznego poety to straszliwa i nieznośnie genialna energia, zatem wszelkie próby jej ujarzmienia mogą w rzeczy samej metaforycznie kolaborować z powyższymi obrazami. Obok ogólnych, terminologicznych wyjaśnień zaproponowanych m.in. przez Ewę Górecką, która w Meandrach imaginacji stwierdziła, że dla autora „Anhellego” imaginacja pełni rolę elemantarnej siły poezjotwórczej, pojawiają się zatomizowane drobiazgi, uszczegółowione i zabezpieczone solidnie opracowanymi katalogami argumentów. Stąd między innymi ogromna ilość przypisów (w jednym dwudziestopięciostronicowym referacie naliczyć ich można aż 89, w innym trzynastostronicowym – 53). Ale to czytelnikowi nie przeszkadza. Przeciwnie, pozytywnie wpływa na skalę uświadomienia problemu. Autorzy skupiają się przeważnie na wybranych motywach, na upatrzonych tytułach (m.in. Hugo, Mnich, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle, Anhelli, Król-Duch) czyniąc z nich układ odniesienia względem rozstrzyganych hipotez. Włączają tym samym w zakres dociekań kontekst egzystencjalnego momentu w życiu krzemienieckiego poety, jego aktualnej wiedzy, doświadczenia, także poziomu warsztatu pisarskiego.

Więcej …

Z archiwum

Adam Iwanowski - A TWOJE IMIĘ

O swoim prawdziwym obliczu dzień opowiada o zmierzchu. Podobnie czyni rok, który wyjawia swój sekret jesienią. Jedynie kopuła nocy otwarta niczym zimowy ogród. Czeka.

 

OKIKU

Panu Cogito

Daleko stąd jest zamek i studnia. Studnia na imię ma Okiku. Zamek na imię ma Biała Czapla. O stok niewielkiej góry, na której go wzniesiono, wsparła się wioska z bambusa i pergaminu. Dalej pejzaż urokliwy jak rycina tuszem, zaklęty w bezruchu. W jego niemym trwaniu nikt nie słyszał płaczu dręczonej w zamku niewiasty, której ciało ostatecznie rozcięto stalą miecza, ponieważ kryło w sobie ducha łagodnego i nieprzejednanego. Obcy był mu brud niegodziwości, jakim hołdowały natury ślepe i chwilowe. Martwą kobietę o imieniu Okiku wrzucono do studni.

Wszystko to działo się naprawdę, na zamku Sirasagi, w dawnej Japonii.

Dalszą historię tworzy baśń. O tym, że Okiku stała się poczwarą, albo że motylem, chociaż są to stadia jednego dla potrafiących patrzeć na wskroś. I że owa poczwara dręczyła w straszliwych snach swoich oprawców, pozostając nadal motylem.

 

PRZEBUDZENIE

Wizyta u cioci senną niedzielą. Ciasto. Obiad. Potem herbata i ciasto. Tak tu cicho. I znam na pamięć wszystkie róże w ogrodzie.

Wieczorem prowincjonalny cmentarz. Człowiek spogląda w niebo. Gwiazdy powracają jak ptaki. Wieje wiatr. Człowiek umiera.

 

PORÓWNANIE

Koniec listopada zbliża się na dobre. Tymczasem w słońcu wciąż jeszcze płyną nici babiego lata. Z okna piątego piętra szpitala jakże pogodny widok na całą okolicę.

Ktoś biega i z trzaskiem otwiera okna. Poza tym cisza popołudnia. Jesień przechodzi zatęchłym korytarzem. A chorzy, kto tylko zdoła, chwytają te nitki białego lata i fruną ponad miasto, jak spłoszone latawce.

 

ROLA EURYDYKI

Szło się lekko stromą ścieżką górskiego krajobrazu. W potoku jak w sercu tańczyło słońce. Im wyżej, tym pełniejsze poczucie spełnienia. Jedynie kamyk, potknięty przypadkiem, spadał coraz głębiej.

Również czyjeś milczenie może zagrażać.0

,

Z archiwum

Jakub Padewski - Poszukujący ateista?

Rola i miejsce Boga zarówno w twórczości, jak i życiu Gombrowicza wciąż nasuwają mnóstwo wątpliwości. Obok tego problemu nie może chyba przejść obojętnie żaden krytyk spuścizny twórcy z Małoszyc. Kwestia ta jest o tyle zaskakująca, że jak czytamy w wielokrotnie przytaczanym fragmencie rozmów z Dominikiem de Roux, Gombrowicz rozstał się ze Stwórcą “bezboleśnie” już w dzieciństwie.

Po doskonałych szkicach Jana Błońskiego, Jerzego Jarzębskiego, Janusza Margańskiego ukazała się kolejna praca – Łukasza Tischnera, pt. “Gombrowicz na Golgocie1. Miał zatem rację Józef Olejniczak pisząc, że sprawa ateizmu i stosunku Gombrowicza do Boga “ciągle jest problemem w »gombrowiczologii« »otwartym«”2.

Tytuł analizowanego tu artykułu w pierwszej chwili wydaje się być dość zaskakującym. Wszelkie jednak wątpliwości rozwiane zostają podczas dalszej lektury. Tischner odnajduje bowiem w “Dziennikach” dwa zasadnicze, według niego, miejsca mające ogromny wpływ na odczytanie roli Boga. Dotyczą one mianowicie wigilijnej nocy 1955 roku i wycieczki na wzgórze Calvario, która “pozostaje chyba w związku z wydarzeniami Wielkiego Tygodnia roku 1958”3. Autor analizuje również zapiski “Dziennika” powstałe w niedzielę. Oczywiście Tischner nie ma na celu wpisania Gombrowicza w poczet wierzących i przyprawienia mu kolejnej “gęby”. Bardzo wyraźnie podkreśla, że “oczywiście nie sposób utrzymywać, że Gombrowicz był człowiekiem wierzącym”4.

Więcej …

Z archiwum

Thomas Wyatt (1503-1542) - wiersze

Nie zapominaj

(Forget Not Yet)

Nie zapominaj mego starania,

W szczerych intencjach wypróbowania,

W trudach miłosnych chęci wytrwania,

Nie zapominaj!

Nie zapominaj, jak się zaczęło

Uczucie, co mnie ogniem objęło,

Gdyś mnie do służby swojej przyjęła,

Nie zapominaj!

Nie zapominaj, jak długo służę,

Znoszę cierpliwie każdą rekuzę,

Krzywdy, pogardę, gniewy i burze,

Nie zapominaj!

Nie zapominaj, z jak wielką siłą

Serce me zawsze dla ciebie biło,

Że w niczym twemu nie uchybiło,

Nie zapominaj!

Nie zapominaj, żeś w głębi duszy

Chwaliła tego, co cię nie wzruszył,

Choćby miłosnych zaznał katuszy,

Nie zapominaj!

Z angielskiego przełożyła Agnieszka Kreczmar

 

Richard Lovelace (1618-1658)

Do Lukasty, jadąc na wojnę

(To Lucasta, Going to the Wars)

Nie mów mi Droga, żem niestały,

Gdy rzucam twe spokojne

Serce, schronienie piersi białej

I ruszam wprost na wojnę.

Bo dzisiaj za kochankę miłą

Wróg w polu mi wystarczy,

I z coraz większą ściskam siłą

Konia, i miecz, i tarczę.

A żem ja kochał cię prawdziwie

Z wyboru mego zgadniesz:

Któżby tak kochał, kto nie żywi

Honoru w sercu na dnie!

Z angielskiego przełożyła Agnieszka Kreczmar

 

Robert Herrick (1591-1674)

Czarownica

(The Hag)

Okrakiem na koniu,

To pędzi po błoniu,

To w gąszcze ją ścieżka zawiedzie;

Przez słotę i mrok,

Strach za nią krok w krok

I diabeł na karku jej siedzi.

Zwykły cierń albo głóg

Ostrogą u nóg,

W garści rózga i tak naprzód sadzi;

Przez łąki i jary,

Przez rowy, moczary,

Sam bies ją za sobą prowadzi.

Żaden zwierz, choć spragniony

Nie wyruszy w te strony,

Tylko w jamy swej głąb się zaszyje;

Ci rozsieją swe szkody

Pośród lądu i wody,

Kiedy wiatr o północy zawyje.

Błyskawica niebiosa

Przetnie nagle z ukosa,

Ciemną noc, noc cudów, rozjaśni

I duch pozagrobowy

Wychyli swą głowę

Przerażony, kiedy piorun trzaśnie. 

Z angielskiego przełożyła Agnieszka Kreczmar

akant.org: